ข่าว (News)

รัฐบาลจะลงนามบันทึกความเข้าใจการขายข้าวกับอินโดนีเซีย

กรุงเทพฯ (NNT) – รัฐบาลจะลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อขายข้าวได้มากถึงหนึ่งล้านตันต่อปีในข้อตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) กับอินโดนีเซียปลายเดือนนี้ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การลงนาม MoU จะจัดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ครอบคลุมพื้นที่ไม่เกิน 1 ล้านตัน % ถึง % ข้าวขาวต่อปีเป็นเวลาสี่ปี อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายข้าวยังมีเงื่อนไข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการผลิตข้าวของทั้งสองประเทศและราคาข้าวโลก ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับข้าว G2G ระหว่างไทยและอินโดนีเซีย เนื่องจากรัฐบาลชาวอินโดนีเซียได้ริเริ่มนโยบายพอเพียงเกี่ยวกับข้าวและส่งเสริมการผลิตข้าวในประเทศ อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนข้าวในประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากภัยธรรมชาติ การระบาดใหญ่ยังกระตุ้นให้อินโดนีเซียนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับอุปสงค์ภายในประเทศ และทำให้ราคาข้าวในประเทศมีเสถียรภาพ ลิงค์ที่มา

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button