ข่าว (News)

สนับสนุนโครงการฮาลาลฟาร์มชายแดนใต้

นครสวรรค์ (NNT) – ศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบค.) สนับสนุนโครงการฮาลาลฟาร์มในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จับมือผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์นครสวรรค์ขายพืชผลทางใต้ให้โลก พล.อ.สมเกียรติ พลประยูร เลขาธิการ SBPAC และคณะผู้แทน 40 ผู้แทนสำนักงานเกษตรชายแดนภาคใต้ กิจกรรมศึกษาดูงาน นำโดย บริษัท เดอ สมิท ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ผลิตซอสพริกและเครื่องปรุงรสอื่นๆ ที่ส่งออกสินค้าไปยังยุโรป มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดอาหารฮาลาลรายใหญ่ที่จำหน่ายต่อไป สินค้าไปยังตะวันออกกลาง ปัจจุบันบริษัทส่งออกพริกได้ประมาณ 20 ล้านกิโลกรัมต่อปี และแม้จะสนับสนุนฟาร์มในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ก็ยังไม่สามารถ ให้ทันกับความต้องการ พล.อ.สมเกียรติ กล่าวในวันนี้ว่า การเดินทางครั้งนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในภาคใต้ในวิถีแห่งความก้าวหน้าทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่ามีตลาดสำหรับพืชผลของพวกเขาและพืชที่เติบโตเร็วเป็นหนทางสู่รายได้พร้อม โรงงาน De Smit เป็นโรงงานแห่งเดียวในประเทศที่ได้รับการรับรองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของ Rainforest บริษัทกำลังวางแผนที่จะจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยระบุว่าน่าสนใจสำหรับการลงทุน เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยได้เข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้ด้วย โดยตั้งข้อสังเกตว่าภาคใต้เป็นทำเลที่สำคัญสำหรับการเกษตร มีพืชผลเหมาะแก่การเพิ่มมูลค่า มีข้อเสนอแนะว่าเทคโนโลยีของเนเธอร์แลนด์ในการพัฒนาการปลูกแบบออร์แกนิกควรรวมอยู่ในฟาร์มทางตอนใต้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ปราภรณ์ ประพรกุล ผู้เขียน : ธารินทร์ อังสกุล สำนักข่าวและประชาสัมพันธ์แห่งชาติ : http://thainews.prd.go.th Source link

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button