ข่าว (News)

กระทรวงพลังงานพิจารณากำหนดเป้าหมายการผลิต EV ใหม่

กรุงเทพฯ (NNT) – คณะกรรมการนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติกำลังพิจารณากำหนดเป้าหมายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ใหม่ โดยรถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็นครึ่งหนึ่งของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดโดย 97 . เป้าหมายสอดคล้องกับแนวโน้มทั่วโลกในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์ใหม่ทุกคัน ปลัดกระทรวงพลังงาน กุลิศ สมบัติศิริ กล่าวว่ารัฐบาลจะหารือเกี่ยวกับเป้าหมาย EV ใหม่กับหน่วยงานของรัฐและผู้ผลิตรถยนต์ภายในเดือนนี้ เนื่องจากบริษัทรถยนต์ระดับโลกได้ถามรัฐบาลว่าเป้าหมายใหม่นี้เป็นไปได้หรือไม่ เป้าหมายใหม่ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานของรัฐและบริษัทพลังงานกำลังพยายามคลายความกังวลเกี่ยวกับจำนวนอุปกรณ์ชาร์จ EV ไม่เพียงพอและเวลาในการชาร์จที่ยาวนานขึ้น เขากล่าวว่าราคาที่สูงยังเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้ซื้อ EV ในอนาคต แต่เทคโนโลยี EV กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและราคาจะมีราคาไม่แพงมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป รัฐบาลคาดว่าราคารถยนต์ไฟฟ้าจะเท่ากับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในภายในสิ้นปีนี้ 94 ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ศุภพงษ์ ระรวยสง ผู้เขียน : ธารินทร์ อังสกุล สำนักข่าวและประชาสัมพันธ์แห่งชาติ : http://thainews.prd.go.th Source link

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button