ข่าว (News)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขยายพันธมิตรเพิ่มทักษะผู้ประกอบการ เอาใจนักศึกษา สตาร์ทอัพ และ SMEs

ข่าวตลาดหลักทรัพย์ 000/2021 มีนาคม 15, 2021 ตลท. ผนึกกำลัง ตลท. ผนึกพลังผู้ประกอบการ , startups และ SMEs BANGKOK, มีนาคม , 2021 – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และ Expara Thailand พัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการโดยใช้ประโยชน์จากแต่ละองค์กร ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ผ่านสื่อดิจิทัลและกิจกรรม “ระดับผู้ประกอบการ” ความเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มของห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย สตาร์ทอัพ และ SMEs ที่คาดว่าจะดึงออกมาได้ 30,000 ผู้ที่ชื่นชอบการเข้าถึงความรู้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถใน 2021. นางสาวกฤษฎา เสกตระกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตลท. เปิดเผยว่า ตลท. มุ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติของอุตสาหกรรมตลาดทุน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ความสามารถทางธุรกิจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่ความยั่งยืน ตลท.ยังคงเน้นส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมีคุณภาพสำหรับเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 'To Make the Capital Market Work for Everyone' ในการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่มีคุณภาพเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเหล่านี้ จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมในสาขานี้ ตลท.จึงจับมือเป็นพันธมิตรกับ 4 องค์กร ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพใน Startup Thailand League 2021 โครงการ; และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะของนักศึกษาด้านการเริ่มต้น นวัตกรรม และความรู้ด้านการบัญชีสำหรับธุรกิจเพื่อกำหนดรูปแบบและฝึกฝนผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล พันธมิตรอีก 2 ราย ได้แก่ Expara Thailand ผู้เชี่ยวชาญด้านการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ จัดกิจกรรมด้านการศึกษาและผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลสำหรับ SMEs เพื่อเจาะและขยายฐานลูกค้า “กว่า 5 ปีมาแล้ว 50, ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และประสบการณ์จากห้องเรียนผู้ประกอบการที่ไม่เหมือนใครของตลท. ปีนี้ตลท.คาดมากกว่า 30, ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู้ที่กว้างขวางและใช้ได้จริงผ่านช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์และออฟไลน์ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจไทย สร้างโอกาส และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” กฤษฎา กล่าว ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/enterprise สำหรับองค์กรที่ต้องการมีส่วนร่วมในการศึกษาผู้ประกอบการในฐานะหุ้นส่วนของตลท. โปรดติดต่อทางอีเมล: tsi_enterprise@set.or.th “SET?Make it Work for Everyone” ติดตามเราบน Twitter @SET_Thailand_EN ______________________________________________________________________ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button