ข่าว (News)

ก.พาณิชย์เล็งตลาดแคนาดาส่งออกข้าวไทยพรีเมี่ยม

กรุงเทพฯ (NNT) – ในความพยายามที่จะค้นหาตลาดใหม่สำหรับการส่งออกของไทย กระทรวงพาณิชย์มองว่าแคนาดาเป็นตลาดส่งออกที่มีมูลค่าสูงสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพ กระทรวงตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าไทย-แคนาดาเป็นอย่างน้อย 69 พันล้านบาท นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้พูดคุยกับนายซาราห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สนับสนุนให้แคนาดานำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากประเทศไทยมากขึ้น ในการอภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เน้นย้ำถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เหมาะสมกับตลาดแคนาดา ตั้งแต่ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ ผลไม้และผักสดและแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ยาง และอาหารแปรรูป ที่มีมากกว่า 1,000 ร้านอาหารไทยที่ดำเนินกิจการในแคนาดาและความนิยมของอาหารไทยรัฐมนตรี ก.พาณิชย์ วอนโรงเรียนสอนทำอาหารในแคนาดาเปิดคอร์สสอนทำอาหารไทย รับรองรสชาติอาหารไทย พร้อมส่งเสริมการส่งออกวัตถุดิบจากไทย พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทย พร้อมบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเช่นกัน พร้อมอำนวยความสะดวกการนำเข้าเพิ่มเติมจากแคนาดา ในโอกาสนี้ ทั้งสองประเทศตกลงกันในเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าไทย-แคนาดาจาก 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือใกล้เคียง 66 พันล้านบาท 2020 จากตัวเลขนี้การส่งออกของไทยไปแคนาดามีมูลค่า 10 พันล้านบาท ในขณะที่การนำเข้าจากแคนาดามีมูลค่าอยู่ที่ พันล้านบาท ทั้งสองฝ่ายรับทราบถึงประโยชน์ของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา ซึ่งเสนอให้ลดภาษี % สำหรับสินค้าไทย การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดาจะต้องได้รับความยินยอมจากทุกประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียน รมว.พาณิชย์ระหว่างประเทศอาเซียน-แคนาดา กำหนดเดือนก.ย. ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ธนากร แสงเจียม ผู้เขียน : ธารินทร์ อังสกุล สำนักข่าวและประชาสัมพันธ์แห่งชาติ : http://thainews.prd.go.th Source link

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button