อาหาร (Food)

ราคาอาหารพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี

ราคาอาหารทั่วโลกแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี ตามดัชนีราคาอาหารขององค์การอาหารและการเกษตร เนื่องจากบริษัทในสหรัฐฯ รู้สึกว่ามีภาระค่าใช้จ่าย ราคาจึงสูงขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนในการซื้อสินค้าและต่อสู้กับปัญหาด้านแรงงานและการขนส่ง ดัชนีราคาอาหารวัดการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของราคาต่างประเทศของอาหารประเภทต่างๆ รวมถึงซีเรียล น้ำมันพืช ผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์ รายงานของ Just the News โดยรวมแล้ว ราคาดัชนีพุ่งขึ้น 32.8% จากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 น้ำมันพืชเพิ่มขึ้นสูงสุด รองลงมาคือน้ำตาล ซีเรียล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากนม ดัชนีราคาน้ำมันพืชเพิ่มขึ้น 60% ในเดือนกันยายนนี้ ตามด้วยน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น 53.5% ซีเรียลเพิ่มขึ้น 27.3% เนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น 26.3% และราคาผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้น 15.2% ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ในยุโรป รวมถึงการขาดแคลนแรงงาน สภาพอากาศ การตัดสินใจด้านนโยบายสาธารณะ และความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในทำนองเดียวกัน สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ ดัชนีราคาผู้บริโภคยังคงรายงานต้นทุนอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในเดือนสิงหาคมคือราคาเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ปลา และไข่ บริษัทหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่าพวกเขากำลังขึ้นราคา รวมถึง Campbell Soup, Kraft Heinz, General Mills และ JM Smucker โดยอ้างว่าราคาที่สูงขึ้นจะช่วยชดเชยต้นทุนน้ำมันพืช น้ำตาล และซีเรียลที่สูงขึ้น

Back to top button