กีฬา (sport)

วันอีสปอร์ตโลกครั้งที่ 2 ระดมเงินให้ COVAX

จัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม วัน Esports โลกประจำปีครั้งที่สองจะมีขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม จัดขึ้นโดย British Esports Association โดยได้รับการสนับสนุนจาก Global Esports Federation, Singapore Esports Association และ Twitch งานนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงผลกระทบเชิงบวกที่ esports มีต่อสังคม ด้วยทัวร์นาเมนต์ สตรีม และเนื้อหาของผู้เล่น จะเฉลิมฉลองทุกสิ่งในอีสปอร์ต ปีนี้ COVAX เป็นองค์กรการกุศลที่ได้รับเลือกให้รับการสนับสนุน COVAX เป็นโครงการริเริ่มทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่ามีการฉีดวัคซีนทั่วโลก ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในแต่ละวันได้ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะเป็นงาน สตรีม หรือการเลื่อนตำแหน่ง หรือร่วมเล่นโซเชียลมีเดียกับ #worldesportsday ปีที่แล้ว องค์กรการกุศลที่ได้รับเลือกคือ Special Effect ที่สนับสนุนผู้เล่นที่พิการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการมีส่วนร่วม ทรัพย์สินและทรัพยากร โปรดดูที่เว็บไซต์ World Esports Day

Back to top button