ข่าว (News)

AfricaLink ออนแอร์ – 12 ตุลาคม 2021

ศาลระหว่างประเทศสนับสนุนโซมาเลียในข้อพิพาททางทะเลกับเคนยา++ อียูออกข้อ จำกัด วีซ่าชั่วคราวสำหรับแกมเบีย++ตุรกี: โซเชียลมีเดียอยู่ภายใต้การคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากรัฐบาล แหล่งข่าว: DW News

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button