ข่าว (News)

ข่าวไทยวันนี้ | อัพเดทพายุโซนร้อน ธนาธร เผชิญคำพิพากษา | 13 ตุลาคม

การประกาศเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนของนายกรัฐมนตรีได้จุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาที่หลากหลายจากภาคส่วนต่างๆ ในขณะเดียวกัน ภูเก็ตและเกาะสมุยกล่าวว่าพวกเขากำลังผ่อนคลายข้อ จำกัด การเข้าประเทศสำหรับผู้โดยสารขาเข้าและเจ้าหน้าที่กำลังเตือนถึงพายุโซนร้อนอีกครั้ง

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button