ข่าว (News)

ธนาคารออมสินเปิดตัวมาตรการควบคุมสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

กรุงเทพฯ (NNT) – ธนาคารออมสินของรัฐ (GSB) ได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมหนี้ที่มีอยู่ไม่ให้ไม่ดี โดยเสนอระงับการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยบางส่วน นายไวทัย รัตนากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารออมสิน กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของลูกหนี้ของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ และจะมีผลบังคับใช้กับลูกหนี้ที่เริ่มล้มเหลวในการชำระหนี้ ณ ก.พ. 28. มาตรการดังกล่าวจะช่วยรักษาสถานะลูกหนี้และป้องกันไม่ให้กลายเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งจะทำให้ประวัติเครดิตเสียหาย ทำให้ไม่สามารถค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินในอนาคตได้ นาย Vitai กล่าวว่าภายใต้แผนการบรรเทาทุกข์ ธนาคารจะระงับเฉพาะการชำระคืนเงินต้นพร้อมการชำระดอกเบี้ยที่ครบถ้วนสำหรับลูกหนี้ส่วนใหญ่ ลิงค์ที่มา

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button