ข่าว (News)

ธ.กรุงไทยเห็นการเติบโต e-banking จากมาตรการของรัฐบาล โควิด-19

BANGKOK (NNT) – ธนาคารกรุงไทยรายงานผู้ใช้แพลตฟอร์ม e-banking ที่เพิ่มขึ้น ต้องขอบคุณสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาล 19 มาตรการช่วยเหลือที่ทำให้ประชาชนทั่วไปคุ้นเคยกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน e-wallet บนมือถือที่พัฒนาโดยธนาคาร กฤษฎา ชินาวิชาร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยวันนี้ว่า ธนาคารเห็นการเติบโตของฐานลูกค้าเป็น 40 ล้าน 40 กับ 1.2 ผู้ประกอบการหลายล้านรายที่เปิดบัญชีกับธนาคาร และบางส่วน 100 พันล้านหมุนเวียน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาล-19 มาตรการช่วยเหลือ มาตรการช่วยเหลือทางการเงินส่วนใหญ่ที่รัฐบาลกำหนดกำหนดให้ผู้ใช้ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือเป้าตังที่พัฒนาโดยธนาคารกรุงไทยซึ่งช่วยผลักดันประเทศไทยให้มีสังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ นายกฤษฎา กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยมีบทบาทเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของรัฐบาลมาโดยตลอด 55 โดยได้ช่วยเหลือ แจกจ่ายทุนรัฐบาลให้กับประชาชนที่ต้องการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงิน ธนาคารเป็นพันธมิตรสำคัญในการสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาล ตั้งแต่การจ่ายเงินรางวัล COVID- ไปจนถึง แคมเปญบัตรสวัสดิการ ธนาคารยังได้อำนวยความสะดวกในการขายพันธบัตรรัฐบาลแบบดิจิทัลและพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับกองทุนเงินกู้นักเรียน ผู้อำนวยการบริหารของธนาคารเปิดเผยว่าธนาคารประสบความสำเร็จในการย้ายบริการธนาคารดิจิทัล Krungthai NEXT ไปยังโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถให้บริการผู้ใช้ปัจจุบัน ได้รวดเร็วขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น พร้อมๆ กับทำให้ธนาคารสามารถ แนะนำผลิตภัณฑ์เช่นการประกันสุขภาพและสินเชื่อที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากกว่าในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ธนากร แสงเจียม ผู้เขียน : ธารินทร์ อังสกุล สำนักข่าวและประชาสัมพันธ์แห่งชาติ : http://thainews.prd.go.th Source link

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button