ข่าว (News)

แซนซิบาร์ดูแลแมวจรจัดอย่างไร

Stone Town ของแซนซิบาร์มีแมวอาศัยอยู่มากเกินไป มีหลายร้อยคนบนถนน บางคนให้อาหารพวกมันที่สวน Forodhani แมวไม่มีการป้องกัน บางตัวได้รับบาดเจ็บ บางตัวสูญเสียไป อาสาสมัครรุ่นเยาว์ให้การดูแลสัตวแพทย์และพยายามหาบ้านให้พวกมัน แมวยังสร้างงาน คนหนุ่มสาวบางคนจับสัตว์และใช้กรงเพื่อขนส่งพวกมัน ตอนนี้แมวสโตนทาวน์ได้รับความสนใจจากผู้คนแล้ว พวกเขาทั้งหมดจะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่? ที่มา: DW News

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button