ข่าว (News)

ครูเกษียณตัดสินใจเลี้ยงม้าลายในเคนยา

ม้าลายป่าเหล่านี้อาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงและแบ่งปันอาหารในพื้นที่ชนบทแห่งนี้ การตัดไม้ทำลายป่าในคิลกอริสมักทำให้ม้าลายต้องอพยพ แต่ม้าลายเหล่านี้ได้พบสวรรค์ของพวกมันเอง การตัดไม้ทำลายป่าเกิดจากโครงสร้างพื้นฐานใหม่และการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเคนยาตะวันตก แต่ Saeni ไม่ต้องการเคลียร์ที่ดินของเขา ในไม่ช้าครูที่เกษียณอายุราชการสังเกตเห็นว่าม้าลายอาศัยอยู่บนไซต์ ลูกชายของเขาสนับสนุนการตัดสินใจของเขา ที่มา: DW News

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button