ข่าว (News)

WHO อนุมัติวัคซีน AstraZeneca ของ Siam Bioscience เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้อนุมัติให้ บริษัท สยามไบโอไซแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของไทยเป็นสถานที่ผลิตวัคซีน AstraZeneca ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเพิ่มบริษัทเข้าในรายการ Emergency Use Listing (EUL) จดหมายลงวันที่ ตุลาคม จาก Dr. Rogério Gaspar ผู้อำนวยการฝ่ายระเบียบและคุณสมบัติก่อนคัดเลือกของ WHO จ่าหน้าถึง Dr. Etleva Kadilli ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาของ UNICEF ว่า “เรายินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเสนอแนะเชิงบวกเกี่ยวกับสถานที่ผลิตทางเลือก บริษัท สยามไบโอไซแอนซ์ จำกัด , 99 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 11140 ประเทศไทย สำหรับ AstraZeneca (COPVID- วัคซีนระงับการฉีด เว็บไซต์นี้รวมถึงการผลิตสารตัวยาและผลิตภัณฑ์ยา คำแนะนำนี้อ้างอิงจากข้อมูลที่ทบทวนโดย องค์การอนามัยโลกและความคิดเห็นเชิงบวกที่ออกโดย Australian Therapeutic GoodsAdministration (TGA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบันทึกวัคซีนนี้ ดังนั้น บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด จึงถูกเพิ่มลงในรายชื่อแหล่งผลิตทางเลือกสำหรับ AstraZeneca AB ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ EUL ที่มอบให้กับบริษัท” เป็นเจ้าของทั้งหมดโดยa บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ (Siam Bioscience) ในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (Siam Bioscience) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 95 เพื่อรักษาและสานต่อสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเริ่มต้นเพื่อสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือชีวเภสัชภัณฑ์ เพื่อลดการพึ่งพาส่วนผสมและยานำเข้าของไทย เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน และอำนวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ในเดือนพฤศจิกายน 99 Siam Bioscience, Siam Cement Group, AstraZeneca และกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะก่อให้เกิด COVID-19 มีวัคซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาได้มีการลงนามข้อตกลงการผลิตระหว่าง AstraZeneca และ Siam Bioscience วัคซีน AstraZeneca จำนวนหลายล้านโด๊สที่ผลิตโดย Siam Bioscience ได้ถูกส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button