ข่าว (News)

ทอ.หนุนเครื่องบินตรวจการณ์สำรวจน้ำท่วมลพบุรี

ทอ. สนับสนุนเครื่องบินตรวจการณ์และฝึกแบบที่ 20 ก (DA42 M-NG) บินสำรวจสถานการณ์อุทกภัย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และพื้นที่โดยรอบในรัศมี 20 กิโลเมตร
ตามที่จังหวัดลพบุรี ได้ประสานมายังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เพื่อขอรับการสนับสนุนภาพถ่ายทางอากาศ ในจุดเสี่ยงต่าง ๆ ของจังหวัดลพบุรี สำหรับนำไปวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดอุทกภัย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้สั่งการให้ กองบิน 4 จังหวัดนครสวรรค์ จัดเครื่องบินตรวจการณ์และฝึกแบบที่ 20 ก (DA42 M-NG) ขึ้นปฏิบัติภารกิจบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศในพิกัดเป้าหมายที่ได้รับการประสาน ได้แก่ พื้นที่จุดเสี่ยงในอำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าวุ้ง อำเภอโคกสำโรง และอำเภอเมืองลพบุรี จากนั้นได้นำภาพถ่ายทางอากาศและภาพเคลื่อนไหว ส่งต่อให้จังหวัดลพบุรีเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยของกองทัพอากาศสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และขีดความสามารถอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ ในการช่วยเหลือประชาชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button