ข่าว (News)

ศรีสะเกษ เตรียมเปิดประเทศถนนคนเดินวันเสาร์

ศรีสะเกษ เตรียมเปิดประเทศเฟ้นหาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว เปิด “ตลาดวัฒนธรรม” (ถนนคนเดินวันเสาร์)
นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเฟ้นหาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดว่ามีจุดเด่นอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำเอามาสร้างแรงจูงใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เป็นการสร้างรายจากธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้มาเข้าสู่ชุมชนให้ประชาชนชาวศรีสะเกษมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและอย่างยั่งยืนต่อไป

 

นายวิทยาเผยว่า จ.ศรีสะเกษ เป็นดินแดนมหัศจรรย์เป็นแห่งเดียวของโลกที่มีต้นลำดวนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 5 หมื่นต้น และมีความยิ่งใหญ่ทางด้านต่าง ๆ มากมาย มีวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่นคือมีชนเผ่าพื้นเมืองถึง 4 เผ่า คือ เผ่าเขมร ส่วย ลาว และเยอ แต่ละชนเผ่าก็มีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามแตกต่างกันไป มีเส้นทางอารยะธรรมขอมโบราณ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาได้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ จ.ศรีสะเกษ ต้องหยุดชะงักในภาคเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว

 

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ยังเปิดเผยด้วยว่า โดยในวันที่ 1 พ.ย. นี้ รัฐบาลเตรียมเปิดประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการทํามาหากินของประชาชนในภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ จึงได้กำหนดเปิด “ตลาดวัฒนธรรม” (ถนนคนเดินวันเสาร์) ในวันที่ 6 พ.ย.64 ที่จะถึงนี้ เพื่อให้แสดงวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ของ จ.ศรีสะเกษ และเพื่อเป็นตลาดให้ประชาชนชาวศรีสะเกษ ได้มีสถานที่ค้าขาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button