ข่าว (News)

จุติ ตรวจข้อมูล โครงการเราชนะ

“รมว.พม.” ลุยตรวจข้อมูล”เราชนะ” สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้ง นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดินทางด่วนมานังสถานคคุ้มครองฯแห่งนี้ หลังจากที่มีข่าวการโกงเงินในโครงการ”เราชนะ”ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสั่งให้ทุกหน่วยตรวจสอบอย่าวเข้มข้น เพื่อไม่ให้เกิดรูรั่วอีก สถานคุ้มครองฯแห่งนี้มี”คนไร้ที่พึ่ง”รับบริการ 228คน มีผู้ใช้สิทธิ์ “เราชนะ” 153คน โดยให้สั่งซื้อสินค้าที่ต้องการ แล้วให้ร้านค้าเข้ามาจำหน่ายสินค้าให้ รวม 10 ครั้ง และใช้เงินครบเมื่อ 30 มิถุนายน2564 แล้ว หลังการสอบถามรายละเอียด และดูหลักฐานต่างๆ ที่บันทึกไว้

นายจุติ ไกรฤกษ์ บอกว่า มีความพอใจที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รัดกุม และ มีความโปร่งใส ในการควบคุมการใช้เงินตามโครงการ “เราชนะ” โดยผู้รับบริการยืนยันว่าได้รับสินค้าครบจำนวนทุกครั้ง ในวันจันทร์ 18ต.ค.นี้ ทางกรมฯจะเรียกสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจวบคีรีขันธ์ และ สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่งรวม11แห่ง เพื่อปิดช่องว่างที่อาจมีเจ้าหน้าที่ยักยอกเงินของคนยากไร้ได้ ตามนโยบายที่รัฐมนตรีจุติ กำชับไว้

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button