ข่าว (News)

เงินช่วยเหลือลูกค้าธนาคารของรัฐที่ประสบอุทกภัย

ธนาคารของรัฐได้ออกมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือบุคคลและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปัจจุบัน ตามการระบุของพรชัย ธีรเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. บรรษัทประกันสินเชื่อไทย (TCG) พรชัยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปที่คนธรรมดา เกษตรกร และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และช่วยให้พวกเขาสามารถแก้ไขทรัพย์สินที่เสียหายได้ ผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน จะได้รับการพักชำระหนี้เป็นเวลาสามเดือนสำหรับเงินกู้ยืมที่ได้รับจากธนาคาร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปี ความช่วยเหลืออื่น ๆ รวมถึงสินเชื่อฉุกเฉินไม่เกิน 50,000 บาทละ บาท ฟรีดอกเบี้ยปีแรกและระยะเวลาผ่อนผันสามเดือน เงินกู้มีกำหนดชำระคืนภายใน 3-5 ปี สินเชื่อที่อยู่อาศัยสูงถึงหนึ่งล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยสำหรับปีแรกเป็นศูนย์และชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 30 ปีก็จะสามารถใช้ได้ SMEs จะได้รับเงินกู้ใหม่เป็นจำนวน 000% ของเงินกู้เก่าของพวกเขา แต่ ครั้งละไม่เกินห้าล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.5% พร้อมดอกเบี้ยฟรีสำหรับปีแรกและชำระคืนภายในห้าปี ลูกค้า ธ.ก.ส. จะได้รับการระงับหนี้ 12 ต่อเดือนโดยไม่มีค่าปรับ เครดิตฉุกเฉินสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยศูนย์ 6 เดือนแรกก็มี ระยะเวลาการชำระคืนไม่เกินสามปี ลูกค้า GHB สามารถขอดอกเบี้ยเป็นศูนย์เป็นเวลาสี่เดือน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท สำหรับลูกค้าเก่าและใหม่ เพื่อซ่อมแซมบ้านหรืออาคารที่เสียหาย อัตราดอกเบี้ยคือ 3% สำหรับปีแรกและ MRR 3.5% หรือ 3% สำหรับปีที่สองและสาม ลูกค้า NPL สามารถขอลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1% เป็นเวลาหนึ่งปี ลูกค้าของธนาคาร SME ที่มีสินเชื่อระยะยาวจะได้รับการพักชำระหนี้ 3 เดือน ในขณะที่ลูกค้าที่มีตั๋วสัญญาใช้เงินจะได้รับการระงับดอกเบี้ยเป็นเวลาสามเดือน ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับสินเชื่อไม่เกินหนึ่งล้านบาทสามารถขอสินเชื่อใหม่ได้ 6099,10 บาท. ลูกค้าของ Exim Bank สามารถติดต่อธนาคารผ่านสายด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 15 6099. ลูกค้า TCG ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม SMEs ที่มีหนังสือค้ำประกันตั้งแต่เดือนตุลาคม 15 ถึงพฤศจิกายน 30 จะถูกระงับค่าธรรมเนียมค้ำประกันเครดิตเป็นเวลาสามเดือน ให้ตัดการผ่อนชำระออกโดย % เป็นเวลาสามเดือน ระงับดอกเบี้ยใหม่และระงับหนี้สามเดือน

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button