ข่าว (News)

คนไทยงดออกกำลังกายช่วงโรคระบาด เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

คนไทยมีแนวโน้มเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงในช่วงการระบาดของ COVID-10 โดยหลายคนใช้จ่ายถึง ชั่วโมงต่อวันไม่ทำอะไรเลยแม้แต่เดินตาม ดร.สุวรรณชัย วัฒนยิ่งเจริญชัย ผู้อำนวยการ- ทั่วไปของกรมอนามัย โดยอ้างข้อมูลจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 10 ระบุว่า การไม่ออกกำลังกายหรือออกกำลังกายไม่เพียงพอ (พฤติกรรมอยู่ประจำ) สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ได้ ตัวอย่างเช่น เขากล่าวว่าการไม่ออกกำลังกายสามารถเพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานได้ 27% เมื่อเทียบกับผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้โดย 25% ความเสี่ยงมะเร็งเต้านมโดย 21% และความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 6% ของโรคหลอดเลือดสมอง เขาตั้งข้อสังเกตว่าเยาวชนไทย ชนชั้นแรงงาน และผู้สูงอายุของไทยมักจะไม่เกียจคร้านและนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานาน หรือใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเล่นสมาร์ทโฟนโดยไม่หยุดพักเพื่อลุกขึ้นและเคลื่อนไหว ดร.สุวรรณชัยกล่าวว่าการหยุดพักเหล่านี้ช่วยบรรเทาการไม่ออกกำลังกาย เขากล่าวว่าผู้ที่มีอายุ 5-17 ควรใช้ค่าเฉลี่ยของ 150 นาทีต่อสัปดาห์ การออกกำลังกาย และผู้ที่ทำงานจากที่บ้านควรหยุดพักทุก ๆ ชั่วโมงโดยเปลี่ยนจากท่านั่ง ยืนขึ้นและยืดกล้ามเนื้อ

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button