ข่าว (News)

แคมเปญใหม่ ชวนเกษตรกรขายของออนไลน์

กรุงเทพฯ (NNT) – แคมเปญใหม่โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตโดยตรงให้กับลูกค้าทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น โดยผู้ให้บริการขนส่งเสนอส่วนลดค่าขนส่งเพื่อการจัดส่งที่รวดเร็วและปลอดภัยถึงมือลูกค้า กรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามความร่วมมือกับ Kerry Express Thailand ผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ พัฒนาระบบขนส่งสำหรับเกษตรกรไทย เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ส่งเสริมการส่งมอบสินค้าเกษตรให้ถึงมือผู้บริโภคได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น . ภายใต้ข้อตกลงนี้ Kerry Express จะเสนอ 10-30ส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดส่งผลิตภัณฑ์ฟาร์ม%% และแนะนำแพ็คเกจที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลผลิต เกษตรกรจะมีตัวเลือกในการร้องขอให้ไปรับที่หน้างานโดยบริษัทจัดส่ง และรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรจุผลิตผลเพื่อจัดส่งอย่างเหมาะสม แคมเปญนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ให้ผู้บริโภคเข้าถึงวัตถุดิบสดใหม่ที่นำมาจากฟาร์มโดยตรงมากขึ้น ลิงค์ที่มา

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button