ข่าว (News)

ผู้บริโภคมั่นใจครั้งแรกในรอบ 3 เดือน

กรุงเทพฯ (NNT) – ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้นหลังโควิด-19 ความชัดเจนในการฉีดวัคซีนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นำไปสู่ความเชื่อที่ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ร้อยละ 3 ในปีนี้ อธิบดีหอการค้าไทย และอธิการบดีศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนวัฒน์ ผลวิชัย ชี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ. 2021 เพิ่มขึ้นเป็น 494 จุดขยับขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน สะท้อนการบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นหนุนจากจำนวนโควิดที่ลดลง -19 การติดเชื้อในประเทศและจุดเริ่มต้นของการฉีดวัคซีนในราชอาณาจักรและทั่วโลก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น โครงการร่วมจ่าย และราวจะนะ ได้ส่งเสริมการซื้อ การขึ้นราคาสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา น้ำมันปาล์ม และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปีนี้คาดว่าจะติดลบ 1-2% โดยคาดว่าจะเติบโตเป็นบวก 1-2% ในไตรมาสที่สองและเติบโต 3% สำหรับปี นักเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นว่าควรให้ความกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการแจกจ่ายวัคซีน ตลอดจนแผนการเปิดประเทศสู่การท่องเที่ยวระหว่างประเทศอีกครั้งในไตรมาสที่สี่ ทันช่วงไฮซีซั่น ในทำนองเดียวกัน เขาเรียกร้องให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับ Vaccine Passport และเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นใช้เงินเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนในภูมิภาค มีข้อเสนอแนะว่ารัฐบาลยังคงสนับสนุนการบริโภคต่อไปด้วยโครงการร่วมจ่ายระยะที่ 3 และกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศโดยการจัดสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการในจังหวัดต่างๆ ในวันธรรมดา ซึ่งจะทำให้สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ปราภรณ์ ประพรกุล ผู้เขียน : ธารินทร์ อังสกุล สำนักข่าวและประชาสัมพันธ์แห่งชาติ : http://thainews.prd.go.th Source link

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button