ข่าว (News)

วัคซีนซิโนฟาร์มและโมเดอร์นาเปิดให้จองล่วงหน้าโดยองค์กรที่ราชบัณฑิตยสถานจุฬาภรณ์

ราชบัณฑิตยสถานของประเทศไทย (CRA) เปิดให้จองวัคซีน Sinopharm และ Moderna ล่วงหน้าแก่องค์กร หน่วยงาน และโรงพยาบาล เพื่อบริหารงานให้กับสมาชิก พนักงาน และประชาชนทั่วไป ตามข้อมูลของศูนย์ข้อมูลของ CRA เปิดให้จองในเดือนตุลาคม 29 และหน่วยงานที่สนใจในการจัดหาวัคซีนจะต้อง จองทั้งสองแบรนด์ให้เพียงพอสำหรับคนอย่างน้อย วัคซีนมีราคาอยู่ที่ 555 บาทต่อโดสของ Moderna และ 555 บาทต่อยา Sinopharm อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขที่แนบมากับการจอง ผู้ซื้อแต่ละรายจะต้องบริจาค % ของวัคซีนที่สำรองไว้ให้กับ CRA ซึ่งจะได้รับการจัดการ ให้กับผู้เปราะบางที่ได้รับยาบสินแพทย์ครั้งแรกที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ฟรี โรงพยาบาลเอกชนหรือองค์กรที่จองวัคซีนทั้งสองชนิดสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ในอัตราที่สูงกว่า แต่อัตราที่เหมาะสมกว่าที่ CRA เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายของวัคซีนที่บริจาคโดยโรงพยาบาลเอกชน องค์กร หรือนิติบุคคลสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ในอัตราสองเท่าของต้นทุนของวัคซีน แนะนำให้ใช้วัคซีน 2 ชนิดเป็นวัคซีนกระตุ้นครั้งที่ 3 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนชนิดอื่นไปแล้ว 2 โด๊ส การจองจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ ของการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button