ข่าว (News)

ครูกล้าท้าดินทรหดส่งนมให้เด็กๆ จ.กาญจนบุรี

กลุ่มประมาณ 20 ครูและอาสาสมัครที่อุทิศตนฝ่าฝน โคลน และน้ำท่วมถนนลูกรังสี่ชั่วโมงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในจังหวัดกาญจนบุรีทางภาคตะวันตกของประเทศไทย เพื่อส่งนมให้ 55 เด็ก ๆ ที่โรงเรียนห่างไกล แม้ว่าโรงเรียนบ้านเกาะสะโดงจะอยู่ห่างจากโรงเรียนแม่บ้านกองมงทาเพียง 10 กิโลเมตร แต่การเดินทางนั้นไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนที่ถนนลูกรังเพียงเส้นเดียวที่ไปโรงเรียนห่างไกลกลายเป็นโคลนและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่วนที่เสี่ยงที่สุดของการเดินทางคือสะพานไม้ไผ่ง่อนแง่นเหนือลำธารที่ไหลเชี่ยว ซึ่งกว้างเพียงพอสำหรับมอเตอร์ไซค์เพียงคันเดียวที่จะผ่านในแต่ละครั้ง ความผิดพลาดที่เลวร้ายเพียงครั้งเดียวสามารถส่งทั้งมอเตอร์ไซค์และคนขี่เข้าไปในลำห้วยเพื่อให้กระแสน้ำแรงพัดพัดพาไป อย่างไรก็ตาม อุปสรรคดังกล่าวไม่ได้ทำให้จิตใจของครูและอาสาสมัครที่ตั้งใจทำภารกิจส่งน้ำนมให้สำเร็จก่อนที่มันจะหมดอายุ ครูบอกว่าพวกเขาต้องส่งมอบสามครั้งในแต่ละเดือน ผู้ปกครองกล่าวขอบคุณครูและอาสาสมัคร โดยที่เด็ก ๆ จะไม่มีน้ำนม เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่กลางป่าและการเดินทางออกจากหมู่บ้านในตำบลลายวอนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ในฤดูฝน

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button