ข่าว (News)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งวัคซีน”ซิโนฟาร์ม” 2 ล้านโดสถึงไทยแล้ว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า วันนี้วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตที่ 8 จำนวน 2 ล้านโดส เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยแล้ว ทยอยส่งวัคซีนบริการฉีดประชาชน วันที่ 10 ก.ย.2564 เป็นต้นไป

วันนี้ (5 ก.ย.2564) เพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตที่ 8 จำนวน 2 ล้านโดส เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยแล้ว รวมจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์มที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วตั้งแต่ 20 มิ.ย. – 5 ก.ย.2564 เป็นจำนวน 11 ล้านโดส

ภาพ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ วัคซีนในล็อตดังกล่าว จะเริ่มกระจายจัดส่งให้แก่องค์กร นิติบุคคล และโรงพยาบาล ที่ได้ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 3 และดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะทยอยส่งวัคซีนเพื่อให้พร้อมบริการฉีดแก่ประชาชนได้ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.2564 เป็นต้นไป

ภาพ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Back to top button