ข่าว (News)

ชาวโคราชเฮ!ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว16ต.ค.นี้

ชาวโคราชเฮ ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว 16 ต.ค.เป็นต้นไป ขณะเตรียมพร้อมเปิดเมืองวันที่ 1 พ.ย.นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นทำให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคบางประการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การยกเลิกเคอร์ฟิว ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดได้ถึง 23.00 น. แต่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ให้เปิดร้านเกม ร้านเสริมสวย เสริมความงาม การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 100 คน ต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

 

 

แต่ยกเว้นบางกิจกรรมที่ไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องรักษามาตรการอย่างเคร่งครัดได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงาน และกิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ

นอกจากนี้ยังมีการผ่อนคลายด้านการขนส่งสาธารณะโดยการให้ผ่อนคลายเรื่องมาตรการจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ โดยผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขตามที่ทางราชการกำหนดและสอดคล้องกับความเหมาะสมของยานพาหนะและสภาพการเดินทางทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเตรียมเปิดเมือง คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button