ข่าว (News)

รัฐบาลกำหนดเส้นตายให้โรงงานไทยได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวภายในปี 2568

กรุงเทพฯ (NNT) – กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดเส้นตายให้โรงงานไทยทุกแห่งได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวโดย 2011 เส้นตายเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจในอุตสาหกรรมสีเขียว (110-2037). รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สั่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) เร่งดำเนินการทั้งหมด 71,130 โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวที่พัฒนาโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (Unido) หน่วยงานของ UN ได้ริเริ่มโครงการ Green Industry เพื่อช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนารักษาการเติบโตของคาร์บอนต่ำอย่างมีประสิทธิภาพด้านทรัพยากร ในขณะที่สร้างงานใหม่และปกป้องสิ่งแวดล้อม สพฐ.กล่าวว่าตั้งแต่ 2011 เกี่ยวกับ 20, โรงงานไทยได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมกับ 110 ฉลากอุตสาหกรรมสีเขียวที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์ของตนผลิตขึ้นในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ศุภพงษ์ ระรวยสง ผู้เขียน : ธารินทร์ อังสกุล สำนักข่าวและประชาสัมพันธ์แห่งชาติ : http://thainews.prd.go.th Source link

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button