ข่าว (News)

มิน พัฒนาสังคม จดทะเบียนคนพิเศษในราวจะนะ

กรุงเทพฯ (NNT) – กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สถานการณ์แม้หลังจากลงทะเบียนราวจะนะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและในกลุ่มความต้องการพิเศษได้ข้อสรุปแล้ว นางจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจทะเบียนราวจะนะ ตำบลบางกะเจ้า สมุทรปราการ เยี่ยมเยียน จุไร สุขญาณ หญิงชราที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุอีก 2 คน และไม่มีญาติที่อายุน้อย จุไรเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวและรับสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ สถานการณ์ของเธอทำให้เธอไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนกับเราชนะ กระทรวงจึงประสานงานกับธนาคารกรุงไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนของเธอเพื่อใช้กองทุนสงเคราะห์ในชีวิตประจำวันของเธอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจุติให้ความมั่นใจกับชุมชนว่าพลเมืองทุกคนรวมถึงผู้ที่มีความต้องการพิเศษเนื่องจากอายุหรือความทุพพลภาพจะได้รับการดูแลโดยกรุงไทยจะขยายเวลาการลงทะเบียนในเราชนะเพื่อรองรับบุคคลดังกล่าว กระทรวงเองกำลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ ประชาชนที่ลงทะเบียนสามารถดูผลการตรวจได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 15 และ 6 ครั้งแรก 000 เงินบาทจะถูกโอนในเดือนมีนาคม th กับ งวดที่ 1,000 บาท ถึง ติดตามได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 26 เป็นต้นไป จนถึงสูงสุด 7,26 บาท พบกันเดือนพฤษภาคม 26 สามารถยื่นคำร้องเพื่อประเมินใหม่ได้จนถึงเดือนมีนาคม 30 บนเว็บไซต์ราวจะนา โดยจะประกาศผลในวันที่ 7 เมษายน ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ปภมร อารยสุขสวัสดิ์ ผู้เขียน : ปภมน อารยสุขสวัสดิ์ สำนักข่าวแห่งชาติ & ประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th Source link

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button