ข่าว (News)

รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการ SME co-pay

กรุงเทพฯ (NNT) – ผลตอบรับการรณรงค์จ่ายร่วมครึ่งหนึ่งของรัฐบาล มุ่งเป้าไปที่การปลดเปลื้องภาระทางการเงินของประชาชน ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น รัฐบาลจะเปิดตัวโครงการ SME co-pay ในช่วงกลาง 2021 เพื่อช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ลดต้นทุนในขณะที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โฆษกรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี กล่าวในวันนี้ว่า รัฐบาลกำลังเตรียมมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ SMEs ไทย โดยให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสส.) จ่ายเงิน ถึง เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการทดสอบผลิตภัณฑ์ ใบรับรอง การขึ้นทะเบียน ที่ปรึกษาทางธุรกิจ เกี่ยวกับการบัญชี การเกษตร และอาหาร ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจเป็นค่าใช้จ่ายสูงและอาจขัดขวางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ SMEs เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสม สถานประกอบการต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่อ สสส. และลงทะเบียนกับหน่วยงาน รัฐบาลคาดว่าจะเปิดตัวโครงการ SME co-pay ภายในกลางปีนี้ นอกจากนี้ SMEs กว่า 3.1 ล้านคนจะสามารถปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของตนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม พวกเขาจะได้รับโอกาสในการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นโครงการใหม่ของรัฐบาลในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจขนาดเล็ก ในส่วนของมาตรการซอฟต์โลน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาปรับเกณฑ์เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงและเพิ่มปริมาณสินเชื่อ นอกจากนี้ โครงการคลังสินค้าทรัพย์สินยังช่วยให้เจ้าหนี้หรือธนาคารสามารถซื้อทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกยึดหรือปิดตัวลงได้ รัฐมนตรีจะตรวจสอบรายละเอียด ลิงค์ที่มา

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button