ข่าว (News)

เด็กในสลัมในจาการ์ตาได้รับโอกาสครั้งที่สองในการศึกษา

เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา Desi Purwatuning ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กยากจนที่ลาออกจากโรงเรียนกล่าว Desi สอนทั้งเด็กและผู้ปกครองถึงความสำคัญของการศึกษา ที่มา: DW News

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button