ข่าว (News)

ข่าวไทยวันนี้ | คลังความคิดเศรษฐกิจไทย บีทีเอส แซงราคา 2 เท่า | 18 ต.ค.

Jett พูดถึงพาดหัวข่าวหลักทั้งหมดทั่วประเทศไทย ซึ่งรวมถึง: ตอนนี้คุณสามารถรับใบรับรองการฉีดวัคซีนออนไลน์ในประเทศไทยได้แล้ว รถไฟฟ้ากรุงเทพฯ ยกเลิกค่าธรรมเนียมคงที่ บัตรโดยสารแบบวันต่อวัน ซึ่งอาจเพิ่มราคาการเดินทางที่ยาวขึ้นเป็นสองเท่า และนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำวางแผนไว้ ปัญหาเชิงโครงสร้างที่รัฐบาลไทยต้องแก้ไข

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button