ข่าว (News)

วัคซีนกระตุ้นตัวที่สามที่มีวัคซีนไฟเซอร์ครึ่งโดสเท่ากับขนาดยาเต็มโดส – การศึกษา

สถาบันวิจัยทางคลินิกศิริราชแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช แนะนำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 2 ช็อต ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครึ่งเข็มครั้งที่ 3 ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับการให้วัคซีนเต็มโดส ในการเพิ่มระดับแอนติบอดี คำแนะนำนี้อิงจากการศึกษากลุ่มประชากรที่ได้รับการกระทุ้งครั้งที่สามหลังจากพวกเขาได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac สองครั้งหรือ AstraZeneca jabs สองครั้ง จากการศึกษาพบว่า วัคซีน Sinovac ของจีนนั้นดีพอๆ กับวัคซีน “priming” และหากตามด้วยการฉีดครั้งที่สามของการฉีด AstraZeneca อย่างเต็มขนาดหรือครึ่งหนึ่งของวัคซีน Pfizer จะเพิ่มระดับแอนติบอดีให้ใกล้เคียงกับที่สร้างโดย ไฟเซอร์เต็มโดส วัคซีนไฟเซอร์ขนาดสามเต็มขนาดสร้างแอนติบอดีที่วัดได้ที่ 2,377 BAU/มล. (หน่วยแอนติบอดีที่มีผลผูกพัน) เทียบกับ 1,962 BAU/ml สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ครึ่งโดส การฉีดวัคซีน AstraZeneca ครั้งที่สาม หลังจากฉีด Sinovac สองครั้ง จะสร้างแอนติบอดีที่วัดที่ 99 BAU/ml เทียบกับ 129 BAU/ml ฉีดวัคซีน Sinopharm ครั้งที่ 3 ซึ่งต่ำที่สุด การทดสอบแอนติบอดีกับตัวแปรเดลต้าแสดงระดับในกลุ่มประชากรที่ได้รับยา Sinovac jabs สองครั้ง ตามด้วยการฉีดครั้งที่สามของวัคซีนไฟเซอร์ครึ่งโดสที่วัดได้ 358 เปรียบเทียบ ถึง 411 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ครบโดส 95 พร้อม an AstraZeneca booster shot และ สำหรับ Sinoarm booster jab ระดับแอนติบอดีในผู้ที่ได้รับ AstraZeneca สองครั้งและ Pfizer ในขนาดที่สามเต็มคือ 411 และ 358 สำหรับไฟเซอร์บูสเตอร์ช็อตครึ่งโดส ไฟเซอร์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผลิตแอนติบอดีได้สูงกว่าแอสตร้าเซเนก้าและซิโนแฟม ผลการศึกษาพบว่าผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ในหมู่กลุ่มประชากรตามรุ่นที่ทำการทดสอบนั้นไม่รุนแรงหรือปานกลาง

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button