สุขภาพ (Health)

สิ่งที่ทราบเกี่ยวกับวัคซีน covid-19 แบบผสมสำหรับยาบูสเตอร์?

องค์การอาหารและยากำลังหารือถึงทางเลือกในการอนุญาตให้ชาวอเมริกันได้รับวัคซีนเสริมวัคซีน coronavirus ที่แตกต่างจากปริมาณแรกที่พวกเขาได้รับ ที่เรารู้จากการผสมวัคซีนจนถึงตอนนี้ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button