อาหาร (Food)

กินเนื้อแท้อย่างไรไม่ให้ทำร้ายสัตว์ | Isha Datar

เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสามารถกินนักเก็ตไก่โดยไม่ทำร้ายไก่? Isha Datar กล่าวว่า “การเกษตรแบบเซลล์” เป็นไปได้ ในการพูดคุยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ​​เธออธิบายว่าวิธีการผลิตอาหารแบบใหม่นี้ทำให้สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ได้โดยไม่มีผลกระทบด้านลบจากการทำฟาร์มแบบอุตสาหกรรมได้อย่างไร และจะเปลี่ยนแปลงระบบอาหารของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไร…

Back to top button