ข่าว (News)

กทม.เตือนแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่ม 0.40 เมตร 23-30 ต.ค

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้ง กทม. แนะประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยกระดับแม่น้ำเจ้าพระยา เสาร์นี้ – ต.ค. NS. ในจดหมายด่วนส่งถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อัศวิน ขวัญเมือง เมื่อวานนี้ (วันจันทร์) อธิบดีกรมฯ บุญธรรม เลิศสุขเกษม กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร คาดการณ์ว่า อัตราการใช้น้ำจาก แม่น้ำปิง 1 ใน 4 แควของเจ้าพระยา คาดว่าจะไหลผ่าน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพิ่มขึ้นจาก 2,99 ซม./วินาที เป็นระหว่าง 3,000 -3,100 ซม./วินาที ตั้งแต่วันศุกร์นี้ เพื่อบริหารจัดการน้ำที่ไหลบ่าจากแม่น้ำปิง ปริมาณน้ำจะถูกโอนไปยังพื้นที่กักเก็บ ผ่านเครือข่ายคลองชลประทาน แต่ส่วนใหญ่จะถูกระบายออกทางเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยเฉลี่ย 2,700 ซม./วินาที ซึ่งจะทำให้ส่วนท้ายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นระหว่าง 0.20 ถึง 0 .20 เมตร และอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่ไม่มีกำแพงป้องกันน้ำท่วม กรมฯ กล่าว

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button