ข่าว (News)

กระทรวงการคลังพิจารณาสิ่งจูงใจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสมาชิก NSF

กรุงเทพฯ (NNT) – กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาสิ่งจูงใจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสมาชิกในกองทุนการออมแห่งชาติ (NSF) เนื่องจากประเทศไทยคาดว่าจะเป็น “สังคมสูงวัยขั้นสูง” โดย 2031. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การเพิ่มเงินช่วยเหลือของรัฐให้กับ NSF และขยายอายุสมาชิกสูงสุดเป็น 65 ปี จาก 60 ตามที่กฎหมายกำหนดถือเป็นข้อพิจารณา เขากล่าวว่าประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมสูงอายุในปีนี้ ซึ่งหมายถึง % ของประชากรทั้งหมดคือ หรือเก่ากว่า คาดว่าประเทศจะเป็นสังคมสูงวัยขั้นสุด โดย 2031 แปลว่า % ของประชากรทั้งหมด 65 ขึ้นไป นายอาคมกล่าวว่าการออมเพื่อการเกษียณมีความสำคัญเพราะ แรงงานนอกระบบในประเทศไทยนับล้านคนไม่มีโครงการออมทรัพย์ภาคบังคับ ลิงค์ที่มา

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button