กีฬา (sport)

พนักงาน StarTrack หยุดงาน 24 ชั่วโมง

การส่งมอบสินค้าหลายพันชิ้นอาจล่าช้าออกไป เนื่องจากพนักงาน StarTrack เลิกจ้างงาน การดำเนินการทางอุตสาหกรรมเริ่มต้นเวลาเที่ยงคืนและคาดว่าจะดำเนินไปเป็นเวลา 24 ชั่วโมง StarTrack ซึ่งเป็นเจ้าของโดยไปรษณีย์ในออสเตรเลีย เป็นบริษัทด้านลอจิสติกส์แห่งสุดท้ายที่เป็นตัวแทนของ Transport Workers Union ซึ่งยังไม่บรรลุข้อตกลงใหม่กับองค์กร สหภาพแรงงานกล่าวว่า StarTrack ได้ชะลอการเจรจาสำหรับข้อตกลงใหม่หลังจากหมดอายุในเดือนธันวาคม 2020 พนักงานเรียกร้องค่าจ้างและความมั่นคงในการทำงานที่ดีขึ้น

Back to top button