ข่าว (News)

ในไต้หวัน การเก็บเกี่ยวชาประสบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภัยแล้งและฝนตกหนัก: ไร่ชาของ Chien Shun-yih ในไต้หวันได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปีนี้สูญเสียผลผลิตไปเกือบครึ่ง ที่มา: DW News

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button