ข่าว (News)

กระทรวงการคลังแสวงหากองทุนเพิ่มเติมสำหรับโครงการชำระเงินร่วม

กรุงเทพฯ (NNT) – กระทรวงการคลังของประเทศไทยกำลังเตรียมที่จะขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อขอเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับโครงการเราชนะ (เราชนะ) ตามจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ดีกว่าที่คาดไว้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (อ.ส.ค.) อธิบดี กุลยา ตันติเตมิต กล่าวว่า จำนวนผู้ลงทะเบียนเกินเป้าหมาย 31 ล. และอาจนับได้ กว่า 13 ล้าน. จากทั้งหมด 13 มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 7 ล้านคน 8.4 ล้านคนเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเงินช่วยเหลือการชำระเงินและแคมเปญการท่องเที่ยว We Travel Together โดยประชากรทั่วไปคิดเป็น 8.87 ล้าน เธอกล่าวว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้มีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากเกิดจากการตั้งสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศเป็นจุดที่กำหนดสำหรับการลงทะเบียนออฟไลน์สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ปภมร อารยสุขสวัสดิ์ ผู้เขียน : ปภมน อารยสุขสวัสดิ์ สำนักข่าวแห่งชาติ & ประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th Source link

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button