ข่าว (News)

บรรษัทประกันสินเชื่อไทย (TCG) จะเปิดตัวโครงการค้ำประกันหนี้สูญสำหรับ SMEs

กรุงเทพฯ (NNT) – บรรษัทประกันสินเชื่อไทยรัฐ (TCG) เตรียมเปิดตัว 20-พันล้าน- เงินบาท โครงการค้ำประกันหนี้สูญ ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบปัญหาหนี้สูญ รัก วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีซีจี กล่าวว่า โครงการจะเริ่มในเดือนเมษายน สำหรับ SMEs ที่สินเชื่อกลายเป็นเงินกู้พิเศษ ซึ่งกำหนดเป็นสินเชื่อที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วันหรือสามเดือน เขากล่าวว่าโครงการนี้จะครอบคลุมสินเชื่อ SME ที่กลายเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ซึ่งหมายถึงสินเชื่อที่ค้างชำระมากกว่า 90 วันแม้ว่า NPLs เหล่านี้ต้องไม่เกินสองปีของการชำระเงินที่ค้างชำระ TCG จะให้สิทธิเรียกร้องสูงสุด 40% สำหรับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้สินเชื่อ SME ของ – พันล้านบาทค้ำประกันหนี้สูญ 10 พันล้านจะถูกจัดสรรสำหรับสินเชื่อ SME ที่จัดอยู่ในกลุ่มสินเชื่อกล่าวถึงพิเศษในขณะที่อีก 10 พันล้านจะถูกจัดสรรสำหรับ SME NPLs ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ปภมร อารยสุขสวัสดิ์ ผู้เขียน : ปภมน อารยสุขสวัสดิ์ สำนักข่าวแห่งชาติ & ประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th Source link

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button