ข่าว (News)

ระบบยุติธรรมของอินเดียทำให้ผู้หญิง Dalit ที่มีวรรณะต่ำล้มเหลวหรือไม่?

ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง Dalit หลายล้านคนของอินเดีย 80 อยู่ล่างสุดของลำดับชั้นวรรณะของประเทศในเอเชียใต้ประสบกับความรุนแรงหลายรูปแบบ แต่การได้รับความยุติธรรมสำหรับอาชญากรรมดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายปี ที่มา: DW News

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button