ข่าว (News)

เทศกาล Nomads ของไนเจอร์

Cure Salee หรือเทศกาล Nomads จัดขึ้นที่ Ingal ทางตอนเหนือของไนเจอร์ ที่นี่ผู้คนเร่ร่อนในทะเลทรายซาฮาราเฉลิมฉลองวัฒนธรรม ดนตรี และสัตว์ของพวกเขา การแข่งขันอูฐเป็นเพียงหนึ่งในไฮไลท์ของงาน ที่มา: DW News

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button