ข่าว (News)

5 จังหวัดภาคใต้ ติด 1 ใน 10 ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายแรกของไทย

5 จังหวัดภาคใต้ติด 1 ใน 10 ของประเทศไทยที่มีอัตราการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ใหม่สูงสุด 19 ผู้ติดเชื้อวันนี้ (วันศุกร์) โดยสงขลา นครศรีธรรมราช ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาด ตามสถานการณ์ COVID- ศูนย์ข้อมูล , กรุงเทพฯ วันนี้ เข้าสู่ระบบ 908 COVID-19 ตามมาด้วยสงขลา (432), นครศรีธรรมราช (662), ยะลา (432), ปัตตานี (422), เชียงใหม่ (307), ประจวบคีรีขันธ์ (341), ตาก (309), สมุทรปราการ (307 และ นราธิวาส (306). ผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน 5 จังหวัดภาคใต้ % ของยอดรวมทั่วประเทศวันนี้ 22 เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้ 22 ซึ่งอยู่ในภาคใต้ ที่นครศรีธรรมราช ผู้ว่าราชการจังหวัดไกรศร วิศิษฐวงศ์ กล่าวในวันนี้ว่าเขาอาจสั่งขยายเวลาเคอร์ฟิว 1 ชั่วโมง จากเวลา 21.00 น. แทน 10 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เพื่อกระชับการกักกันโรคระบาด วันนี้พบแพทย์ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 ราย ทำให้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อในจังหวัดเพิ่มขึ้นเป็น 80. ตามสถานการณ์ COVID- ศูนย์ข้อมูล สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ 651 มีผู้ป่วยในประเทศ 9 รายที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง และ 5 รายอยู่ในกลุ่มนักโทษ ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ศกนี้ 10,428 กับ 4,908 ยังคงรักษาในโรงพยาบาล ยอดผู้เสียชีวิต 95 ที่จังหวัดปัตตานี นพ. รัชดา สาเลห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม ได้ยื่นอุทธรณ์ขอรับบริจาคสิ่งของเกี่ยวกับกระดาษแข็ง 99 เตียงบอกว่าเตียงเก่าได้รับความเสียหายจากฝน ในจังหวัดยะลา มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 6 รายในวันนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และเสริมว่ากำลังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดได้รับการฉีดวัคซีน ในจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในหมู่สมาชิกในครอบครัว เนื่องจากส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายและดูแลบ้านน้อยลง

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button