ข่าว (News)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผนึก CMDF เสริมแกร่งงานวิจัยพัฒนาตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผนึกกองทุนพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ตอกย้ำสถาบันวิจัยตลาดทุน (CMRI) ดำเนินการศึกษาวิจัยคุณภาพเพื่อการพัฒนาตลาดทุน เศรษฐกิจ และสังคมของไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลท. ได้ส่งเสริมการวิจัยตลาดทุนอย่างต่อเนื่องผ่านการบริหาร CMRI เพื่อประโยชน์ของตลาดทุนไทยมาโดยตลอด 10 ปีที่. ตลท.ได้เชื่อมโยงผู้เล่นในตลาดทุนกับภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยตลาดทุนที่เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ ผลการวิจัยเหล่านี้ยังสามารถพัฒนาเพื่อนำความได้เปรียบและความสามารถในการแข่งขันมาสู่ตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ของตลท. 'To Make the Capital Market Work for Everyone' “ตลท.เน้นส่งเสริมการศึกษาวิจัยคุณภาพ ยกระดับการศึกษาวิจัยเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จัดหาบุคลากรและนักวิจัยให้มีความรู้เชิงลึกและกว้างไกลยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม ปรับปรุงฐานข้อมูลการวิจัยตลาดทุนเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศไทย นักวิจัยในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและหลากหลายโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพ ความร่วมมือระหว่าง ตลท. และ CMDF ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสร้างระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมมิติที่กว้างขึ้น ในขณะเดียวกัน CMRI เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการทรัพยากรแบบรวมกลุ่มเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับนักวิจัยยังเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของเรา โดยมุ่งหวังที่จะส่งมอบผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ทั้งตลาดทุน ธุรกิจ และสังคม” ปกรณ์กล่าวเสริม ชานันท์ ชาญชัยณรงค์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CMDF กล่าวว่า CMDF ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศตลาดทุนโดยรวม ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน CMDF ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ดังนั้นการร่วมมือกับตลท.โดยเฉพาะเพื่อสนับสนุน CMRI ในการพัฒนาการศึกษาวิจัยจึงมีความสำคัญต่อตลาดทุนในหลายมิติ เช่น การนำงานวิจัยทางวิชาการไปใช้ในทางปฏิบัติมากขึ้น การเข้าถึงฐานข้อมูลและทรัพยากรการวิจัย นวัตกรรมยานยนต์สำหรับความร่วมมือระหว่าง ผู้เล่นในตลาดทุนและสถาบันการศึกษาตลอดจนประสบการณ์และการพัฒนาทักษะของนักวิจัย ที่สำคัญ CMDF ปีที่แล้วได้สนับสนุนโครงการพัฒนาตลาดทุนในด้านต่างๆ เช่น ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน ปลดปล่อยศักยภาพแรงงานในตลาดทุน ส่งเสริมความรู้ &… อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button