ข่าว (News)

จดทะเบียนธุรกิจใหม่ สูงสุดตั้งแต่มกราคม 2562

BANGKOK (NNT) – จดทะเบียนธุรกิจใหม่เพิ่ม 7,283 ในเดือนมกราคมสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 ขับเคลื่อนด้วยสัญญาโควิด- ฉีดวัคซีนและอารมณ์แจ่มใสต่อ แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อธิบดี ทศพร ด่านสุปุตรา กล่าวว่า แนวโน้มการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ใน 2021 คาดว่าจะสอดคล้องกับแนวโน้ม GDP ของประเทศที่คาดว่าจะฟื้นตัวจากมวลสาร จำหน่ายวัคซีนป้องกันโควิด- นโยบายของรัฐบาลที่จะค่อยๆ ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดยังช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการเดินทางอีกด้วย จากข้อมูลของนายทอสปอน จำนวนทุนจดทะเบียนของธุรกิจใหม่ในเดือนมกราคมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน 90 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปี ถึง 30.9 พันล้านบาทขึ้นไป .1% ต่อเดือน จาก 6 พันล้านบาทในเดือนธันวาคม ส่วนการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ 3 อันดับแรกในเดือนมกราคม ได้แก่ การก่อสร้างและการก่อสร้าง (192 อสังหาริมทรัพย์ (299) และการขนส่งและโลจิสติกส์ (192) ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ศุภพงษ์ ระรวยสง ผู้เขียน : ธารินทร์ อังสกุล สำนักข่าวและประชาสัมพันธ์แห่งชาติ : http://thainews.prd.go.th Source link

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button