ข่าว (News)

ธนาคารไทยรับรองว่ามีระบบป้องกันการหลอกลวงทางไซเบอร์

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยได้ออกมาตรการปกป้องผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจากอาชญากรไซเบอร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึง 17th ขโมยเงิน 700 ล้านบาทจากบัญชีธนาคารของ 10,94 ผู้ถือบัตรตามธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย (TBA) ภายใต้กลไกป้องกันการโจรกรรมทางไซเบอร์ที่นำมาใช้ใหม่ ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจะติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับธุรกรรมที่ผิดปกติ รวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนเล็กน้อยแต่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกรรมต่างประเทศ ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมออนไลน์ในบัญชีของพวกเขา ธนาคารจะเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์โดยแนะนำให้ลูกค้าปรับจำนวนเงินในบัญชีธนาคารของตนให้ไม่เกินจำนวนเงินโดยประมาณของการใช้จ่ายออนไลน์ที่คาดไว้ผ่านการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเพื่อลดความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต TBA กล่าวว่าธนาคารพาณิชย์ได้ชดเชยผู้ถือบัตรเดบิตทั้งหมดที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้ว และได้ระงับบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบและเพิกถอนธุรกรรมที่ผิดปกติ หลังจากการปรึกษาหารือกับตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ ธปท. และ TBA กล่าวว่า นับจากนี้เป็นต้นไป ธนาคารพาณิชย์จะกำหนดให้บุคคลที่ทำธุรกรรมออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตป้อนรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ก่อนวันที่ ทางร้านจะหักเงินจากบัญชี รหัส OTP คือรหัส 4-6 หลักที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอทุกครั้งที่มีการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการทำธุรกรรมออนไลน์หรือ NetBanking เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง โดยทำให้แน่ใจว่าเจ้าของบัตรและผู้ใช้บัตรเป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งธนาคารกลางและ TBA ได้รับรองว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากล และระบบป้องกันการฉ้อโกงนั้นอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button