ข่าว (News)

สมาพันธ์นักศึกษาไทยยกเลิกประเพณีที่มีมายาวนานหลายสิบปี เรียกมันว่าสัญลักษณ์ของความไม่เท่าเทียมกัน

ปีนี้ขบวนแห่ประเพณีระหว่างการแข่งขันฟุตบอลประจำปีระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่แสดงพระเกียรติมงกุฎสัญลักษณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะถือว่าเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมศักดินาและสัญลักษณ์ของความไม่เท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกขบวน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมานานหลายทศวรรษ ในแถลงการณ์ที่ออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา สหภาพนักศึกษากล่าวว่าขบวนพระเกียวซึ่งจำลองตามขบวนในราชสำนัก มีนักเรียนหญิงนั่งบนเกวียนบรรทุกประมาณ นักเรียนชาย แต่การคัดเลือกนักเรียนหญิงนั้นไม่เคยโปร่งใสและสะท้อนถึงชนชั้นสูงด้วย “คุณค่าทางสังคมของความงามทางกายภาพ” โดยเสริมว่านักเรียนยังถูกบังคับให้ต้องแบกรับ เกวียนเพื่อแลกกับสิทธิที่จะอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย “ขบวนแห่ล้าสมัยและขัดต่อหลักการประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิมนุษยชน” ถ้อยแถลงระบุ อย่างไรก็ตาม ไฮไลท์ของการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ไม่ใช่การแข่งขันฟุตบอล แต่เป็นนิทรรศการการเสียดสีและภาพล้อเลียนทางการเมือง การเยาะเย้ยตัวละครทางการเมืองและเหตุการณ์ต่างๆ ประจำปี ในอดีต พระราชาทรงสวมมงกุฎของเจ้าชายและเจ้าหญิงของไทย กลายเป็นสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อรัชกาลที่ 6 ทรงตั้งชื่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บิดาและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ กลายเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระเกี้ยวที่ประดิษฐานอยู่ในหออนุสรณ์จุฬาฯ เป็นพระจำลอง 97 หลังจากได้รับอนุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเจิมและพระราชทาน ที่มหาวิทยาลัยในพิธีสำเร็จการศึกษาใน 1989

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button