ข่าว (News)

ก.พาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกไทยโต 4% ในปี 2564

กรุงเทพฯ (NNT) – ไทยส่งออกเติบโตร้อยละ 0.35 ร้อยละในเดือนแรกของปี รมว.พาณิชย์สั่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าแผนปฏิบัติการเร่งโต ตั้งไว้ที่ 4% ในปีนี้ ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ มัลลิกา บุญมีตระกูล เปิดเผยว่า พาณิชย์ไทยแนบใน 43 ประเทศทั่วโลกได้ทำงาน เพื่อกระตุ้นการเติบโตของการส่งออกของไทยในกรอบที่เน้น 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่ การทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อประเมินสถานการณ์การส่งออกของผลิตภัณฑ์ไทยแต่ละชนิดในแต่ละประเทศ การเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า และการขยายการค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ใน ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอินเดีย สหรัฐอเมริกา กลุ่มอาเซียน และจีน สินค้าไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก ได้แก่ สินค้าเกษตรและอาหาร สินค้าที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต “วิถีใหม่”; สินค้าแฟชั่น และสินค้าอุตสาหกรรมหนัก รวมทั้งธุรกิจบริการ มัลลิกากล่าวว่าปีนี้กรมจะจัดงานแสดงสินค้ามากกว่า 100 และกระทรวงยังตั้งเป้าที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพสูง . กรอบการทำงานและวัตถุประสงค์สามประการจะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของการส่งออกของไทยให้ไปถึง 4% ตามเป้าหมายในปีนี้ ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : สุวิทย์ รัตติวรรณ ผู้เขียน : ฮิวจ์ บรามมาร์ สำนักข่าวแห่งชาติและประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th Source link

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button