ข่าว (News)

ในภาพ: พิธีศพของชนเผ่าอเมซอนที่หายาก

เมื่อหัวหน้าเผ่าเสียชีวิต ชาวพื้นเมืองที่ใกล้สูญพันธุ์ในภูมิภาค Xingu ของบราซิลจะมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีพิเศษ ช่างภาพของ Reuters เป็นนักข่าวเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีศพในเดือนกันยายน ที่มา: DW News

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button