ข่าว (News)

ประธาน Rasta ของ The Gambia?

แกมเบียจะไปเลือกตั้งในเดือนธันวาคม เพื่อลงคะแนนให้ประธานาธิบดีคนใหม่ และในบรรดาผู้ที่ต้องการเป็นประธานาธิบดีคือผู้สมัครอิสระ Rasta man Bankole Yao Jojo Ahadzie หรือที่รู้จักในนาม Banky เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาครั้งแรกนับตั้งแต่การจากไปของยะห์ยา จัมเมห์ ผู้ปกครองเป็นเวลา 22 ปี ที่มา: DW News

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button