ข่าว (News)

กัญชาสามารถสร้างรายได้ถึง 8 พันล้านบาทสำหรับอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ากัญชาสามารถสร้างรายได้ถึง 8 พันล้านบาทสำหรับอุตสาหกรรมยาของประเทศไทยในช่วง 5 ปีข้างหน้า แต่เกษตรกรยังคงหารายได้จากการปลูกสมุนไพรเพียงเล็กน้อย ปีที่แล้ว ประเทศไทยได้ยกเลิกกัญชาและใบกัญชงออกจากรายการยาเสพติดต้องห้าม (เมล็ดพันธุ์และตายังคงถูกแบน) บุคคลยังคงห้ามไม่ให้ปลูกกัญชาเพื่อจำหน่าย แม้ว่ามหาวิทยาลัย วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และแพทย์แผนโบราณสามารถขอใบอนุญาตให้ปลูกในเชิงพาณิชย์ได้ “เราเชื่อว่ากัญชามีศักยภาพที่ดีในการเป็นพืชเศรษฐกิจ เพราะมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นที่จะเริ่มใช้ยาที่ใช้กัญชาในไม่ช้า” รวิสา สุชาโต นักเศรษฐศาสตร์จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าว รวิสาเป็นผู้นำการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเพาะปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สสว.) และครอบคลุมทั้งยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่ายาแผนปัจจุบันใช้กัญชาเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากภาวะสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ มะเร็ง โรคลมบ้าหมู และโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง สารประกอบธรรมชาติสองชนิดที่พบในพืชในสกุลกัญชา ได้แก่ cannabidiol (CBD) และ tetrahydrocannabinol (THC) ใช้ในยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบัน THC ทำให้เกิดความรู้สึกสบาย (“สูง”) ในขณะที่ CBD ได้รับการแสดงเพื่อช่วยผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากความวิตกกังวล ซึมเศร้า และอาการชัก ในประเทศไทย ยาที่ใช้กัญชาสำหรับการรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยโรคมะเร็ง ไม่ใช่ยารักษาโรค Ravissa กล่าว และเสริมว่าเกือบ 1 ล้านคน (996,743) ผู้ป่วยเชื่อว่าเคยกินยาที่ใช้กัญชาในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว โพสต์ กัญชาเอนกประสงค์ อาจจุดประกายกลไกทางเศรษฐกิจอีกตัวของประเทศไทย ปรากฏตัวครั้งแรกใน Thai PBS World : ข่าวไทยล่าสุดเป็นภาษาอังกฤษ หัวข้อข่าว ข่าวรอบโลก และรายการข่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรานำประเทศไทยไปสู่โลก ลิงค์ที่มา

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button